1 poz. przeładuj
__________
zamknij
Ułóż hasło
Przeciągnij litery na właściwe miejsce i sprawdź rozwiązanie.
__________
Sprawdź rozwiązanie
GRATULACJE!
PORAŻKA!